Feb02th

CJK統合漢字拡張A-4

Top / CJK統合漢字拡張A-4

1999年に制定されたUnicodeのCJK統合漢字拡張Aの一覧表。
このページでは、CJK統合漢字拡張Aのうち、U+4800〜4DBFに充てられている漢字を載せている。他の領域は以下参照。


 
0123456789ABCDEF
U+4800
U+4810
U+4820
U+4830
U+4840
U+4850
U+4860
U+4870
U+4880
U+4890
U+48A0
U+48B0
U+48C0
U+48D0
U+48E0
U+48F0
 
0123456789ABCDEF
U+4900
U+4910
U+4920
U+4930䤿
U+4940
U+4950
U+4960
U+4970䥿
U+4980
U+4990
U+49A0
U+49B0䦿
U+49C0
U+49D0
U+49E0
U+49F0䧿
 
0123456789ABCDEF
U+4A00
U+4A10
U+4A20
U+4A30䨿
U+4A40
U+4A50
U+4A60
U+4A70䩿
U+4A80
U+4A90
U+4AA0
U+4AB0䪿
U+4AC0
U+4AD0
U+4AE0
U+4AF0䫿
 
0123456789ABCDEF
U+4B00
U+4B10
U+4B20
U+4B30䬿
U+4B40
U+4B50
U+4B60
U+4B70䭿
U+4B80
U+4B90
U+4BA0
U+4BB0䮿
U+4BC0
U+4BD0
U+4BE0
U+4BF0䯿
 
0123456789ABCDEF
U+4C00
U+4C10
U+4C20
U+4C30䰿
U+4C40
U+4C50
U+4C60
U+4C70䱿
U+4C80
U+4C90
U+4CA0
U+4CB0䲿
U+4CC0
U+4CD0
U+4CE0
U+4CF0䳿
 
0123456789ABCDEF
U+4D00
U+4D10
U+4D20
U+4D30䴿
U+4D40
U+4D50
U+4D60
U+4D70䵿
U+4D80
U+4D90
U+4DA0
U+4DB0䶿
 

Tag: 一覧表