Feb02th

CJK統合漢字拡張A-2

Top / CJK統合漢字拡張A-2

1999年に制定されたUnicodeのCJK統合漢字拡張Aの一覧表。
このページでは、CJK統合漢字拡張Aのうち、U+3800〜3FFFに充てられている漢字を載せている。他の領域は以下参照。


 
0123456789ABCDEF
U+3800
U+3810
U+3820
U+3830
U+3840
U+3850
U+3860
U+3870
U+3880
U+3890
U+38A0
U+38B0
U+38C0
U+38D0
U+38E0
U+38F0
 
0123456789ABCDEF
U+3900
U+3910
U+3920
U+3930㤿
U+3940
U+3950
U+3960
U+3970㥿
U+3980
U+3990
U+39A0
U+39B0㦿
U+39C0
U+39D0
U+39E0
U+39F0㧿
 
0123456789ABCDEF
U+3A00
U+3A10
U+3A20
U+3A30㨿
U+3A40
U+3A50
U+3A60
U+3A70㩿
U+3A80
U+3A90
U+3AA0
U+3AB0㪿
U+3AC0
U+3AD0
U+3AE0
U+3AF0㫿
 
0123456789ABCDEF
U+3B00
U+3B10
U+3B20
U+3B30㬿
U+3B40
U+3B50
U+3B60
U+3B70㭿
U+3B80
U+3B90
U+3BA0
U+3BB0㮿
U+3BC0
U+3BD0
U+3BE0
U+3BF0㯿
 
0123456789ABCDEF
U+3C00
U+3C10
U+3C20
U+3C30㰿
U+3C40
U+3C50
U+3C60
U+3C70㱿
U+3C80
U+3C90
U+3CA0
U+3CB0㲿
U+3CC0
U+3CD0
U+3CE0
U+3CF0㳿
 
0123456789ABCDEF
U+3D00
U+3D10
U+3D20
U+3D30㴿
U+3D40
U+3D50
U+3D60
U+3D70㵿
U+3D80
U+3D90
U+3DA0
U+3DB0㶿
U+3DC0
U+3DD0
U+3DE0
U+3DF0㷿
 
0123456789ABCDEF
U+3E00
U+3E10
U+3E20
U+3E30㸿
U+3E40
U+3E50
U+3E60
U+3E70㹿
U+3E80
U+3E90
U+3EA0
U+3EB0㺿
U+3EC0
U+3ED0
U+3EE0
U+3EF0㻿
 
0123456789ABCDEF
U+3F00
U+3F10
U+3F20
U+3F30㼿
U+3F40
U+3F50
U+3F60
U+3F70㽿
U+3F80
U+3F90
U+3FA0
U+3FB0㾿
U+3FC0
U+3FD0
U+3FE0
U+3FF0㿿
 

Tag: 一覧表